Recordaantal Reuzensterns bij Amsterdam

De landelijk gecoördineerde slaapplaatstellingen van Reuzensterns zitten er inmiddels op. Een mooie soort, waarvan belangrijke Noordeuropese aantallen via ons land trekken - waar we de vinger op leggen met tellingen op de slaapplaats. We kregen een enthousiast bericht uit het Amsterdamse.

Al jaren worden in augustus tijdens een landelijke simultaantelling Reuzensterns geteld op een gemeenschappelijke slaapplaats in ons werkgebied, meestal op de Kinseldam, soms op IJburg. Behalve ondergetekende doen ook Edial Dekker, Keesjan van Bergeijk en Rob Baars met deze telling mee. En, hoe kan het ook anders, ook wij hebben een app-groep die jaarlijks weer wordt opgestart. De laatste jaren nemen de tegelijkertijd in ons land verblijvende reuzensterns toe, tot nu zo’n 150 exemplaren. Normaal gesproken wordt de piek bereikt tijdens de middelste telling. In onze regio, in het zuidwesten van het IJsselmeergebied, kunnen ook hoge aantallen tijdens de laatste telling worden vastgesteld.

Van nul naar 23

In het verleden hadden we regelmatig te maken met een nul-telling (ook belangrijk) en hadden we als maximum een tiental vogels. Afgelopen 29 augustus 2020 bereikten we een nieuw record tijdens de laatste simultaantelling van het seizoen. Er verzamelden zich aan het eind van de dag 14 Reuzensterns op de Kinseldam, een prachtig gezicht deze joekels te zien en niet te vergeten ook te horen. Hun rauwe kreten hebben iets magisch.
In de periode na de laatste simultaantelling werden nog meer Reuzensterns gemeld op de Kinseldam, reden voor mij afgelopen maandagavond 7 september nog eens te gaan tellen. Het resultaat stemde tot tevredenheid, liefst 23 Reuzensterns, een persoonlijk Nederlands record. Daarnaast verzamelden zich ook 460 Wulpen en 29 Kemphanen op de dam om te slapen.

Ook op 5 september 2020, even voor 7 uur in de ochtend, is een aantal van 23 vogels geteld op de dam, door Arian van der Meulen. Een groep van 23 vogels, tot tweemaal toe, is het hoogste tot nu toe ooit vastgestelde aantal Reuzensterns in de regio Amsterdam (Waarneming.nl).

Frank van Groen