Purperreigers trekken massaal weg

Nederland vormt de noordgrens van het broedareaal van de Purperreiger. Na een mindere periode in de jaren tachtig van de 20e eeuw herstelden de aantallen naar rond 700 paren in recente jaren. De wegtrek van deze vogels en hun jongen wordt onderschept door trektellers.

Geconcentreerde wegtrek
De najaarstrek vindt geconcentreerd plaats. De meeste wegtrek wordt geregistreerd op avonden met gunstige rugwinden eind augustus en begin september. Alleen telposten in het westen van Nederland, ten zuiden van de belangrijkste broedkolonies, noteren forse aantallen (bron: trektellen.nl). De telposten Kinderdijk, De Gorzen in Ridderkerk en de Dordtse Biesbosch zijn koplopers.

Laat maar massaal in 2014
Dit jaar neemt de trek bijzondere proporties aan. De vogels vertrekken relatief laat (door het slechte weer in de tweede helft van augustus?), maar de aantallen mogen er zijn. Op 8 september werden in de Dordtse Biesbosch 427 trekkers geteld. Nog aanzienlijk meer dan tijdens het niet misselijke landelijke record van 333 ex. over dezelfde telpost op 31 augustus 2012. Teller Bas Verhoeven had tijdig in de gaten dat de zwakke NNW wind (3B) gunstig voor de wegtrek was. Hij constateerde dat het bij 80% van de vogels om juvenielen ging.

Publicaties
Er is de laatste jaren heel wat geschreven over de trek van Purperreigers. Twee interessante artikelen in Limosa belichten de wegtrek bij Ridderkerk en de relatie tussen slaapplaatsen, foerageergebieden en wegtrek.