Publicatie over vogels en zoogdieren die terugkeren in West-Europa

Op 27 september publiceerde Rewilding Europe een lijvig rapport: 'Wildlife comeback in Europe'. 25 terugkerende vogelsoorten worden uitgelicht. De publicatie is een update van het eerste overzicht dat de organisatie in 2013 maakte. De meeste van de besproken soorten nemen nog steeds toe, maar er zijn ook enkele kenteringen.

Kraanvogels Artur Rydzweski
De Europese kraanvogelpopulatie groeide sinds 1995 met maar liefst 281%. Foto: Artur Rydzewski

Veel van de besproken soorten broeden ook in Nederland. Ze hebben vaak een verleden van menselijke vervolging, verlies van geschikt leefgebied, sterfte door gifstoffen en andere tegenslagen. Soms is het herstel van een populatie te danken aan bescherming, bijvoorbeeld bij de Grote Zilverreiger. Ook profiteren soorten verrassend van gunstige nieuwe omstandigheden, zoals de Roerdomp. Of verschijnen ze onverwacht snel op nieuwe plekken, dankzij een groeiende populatie elders (Visarend). Vaak zijn er meerdere factoren in het spel die voor de terugkeer van een soort zorgen. Ze zijn zo goed mogelijk samengevat in deze publicatie, samen met kaartjes van de verandering in verspreiding en een overzicht van de belangrijkste bedreigingen en de wettelijke bescherming. 

 

Rapport Wildlife comeback in Europe

Vogeltellingen vormden de basis voor de informatie over de 25 soorten vogels die in het rapport worden besproken. Vooral de gegevens uit de Europese broedvogelatlas (2020) kwamen goed van pas, evenals jaarlijkse broedvogel- en watervogeltellingen in Europa.

Rode Wouw
Rode Wouwen keren op veel plekken terug in West-Europa, maar zijn nog niet zo wijdverspreid als ze in de 19e eeuw waren. Foto: Harvey van Diek