Publicatie over verloop vogelsterfte 2016/2017

Vorige winter was in Nederland een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep. Twee soorten die opmerkelijk vaak werden gemeld waren Kuifeend en Smient. Over het verloop van de sterfte in soorten, ruimte en tijd is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Infectious Diseases.  

Precies een jaar geleden ontvingen we de eerste berichten over ongewone vogelsterfte op de Gouwzee en het Wolderwijd. Kort daarna werd duidelijk dat er sprake was van een omvangrijke uitbraak van hoogpathogene vogelgriep (subtype H5N8). In de daarop volgende weken werden ook op andere plekken in het land opvallende aantallen dode vogels gevonden.

Verschillende soorten

Door onderzoekers van een aantal organisaties, waaronder Sovon, zijn alle meldingen op een rij gezet. Het aantal gemelde dode vogels kwam uit op ongeveer 13.600 en betrof 71 verschillende soorten.

Gevolgen populaties

Bijna de helft van de kadavers werd gedetermineerd en daarvan was 39% Kuifeenden en 37% Smienten. Rekening houdend met trefkansen gaat het om een aanzienlijk deel van de populaties (mogelijk tot 5% van de in Nederland overwinterende Kuifeenden en Smienten). Wat de gevolgen zijn voor de totale populatie in de toekomst is pas op lange termijn te zeggen.

Waardevolle meldingen

In deze studie is onder meer gebruik gemaakt van meldingen die via de Sovon-website zijn gedaan. Het illustreert hoe waardevol deze gegevens zijn voor het signaleren en vastleggen van zeldzame gebeurtenissen zoals deze. We willen alle melders dan ook hartelijk bedanken!

Lees de gehele publicatie