Porseleinhoentjes en de waterstand

Tot nu toe lijken Porseleinhoentjes dit jaar niet al te dik gezaaid te zijn. Nieuwe vestigingen blijven echter tot in juli mogelijk.

Dat heeft doorgaans van doen met de waterstanden. Stijgende waterspiegels, door hevige regen, of zakkende waterspiegels, door droogte: ze kunnen een gebied plotseling geschikt (maar ook ongeschikt) maken voor Porseleinhoentjes.

Lokale zware regenval
Over de relatie tussen Porseleinhoentjes en regenval vertelt Arend van Dijk in Drentse Vogels 28 (2014). Was het in mei-juni vorig jaar (2014) in delen van het land erg droog, in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel was dat allerminst het geval. Heftige neerslag zorgde voor hoge waterstanden in veel natuurgebieden. Je snapt niet hoe ze het weten, maar Porseleinhoentjes ontdekten dit onmiddellijk.

Vroeg opstaan (of laat naar bed)
Arend had het al even snel als de hoentjes in de gaten: dit is een buitenkansje. Hij bezocht de ondergelopen delen van zijn vaste Zuidwest-Drentse onderzoeksgebied acht maal tussen 23 mei en 23 juni. Dat gebeurde op voor deze soort profijtelijke tijden, tussen 3 uur 's nachts en 9 uur in de ochtend. De drie kwartier tussen 03:45 en 04:30 leverden 81% van de registraties op.

Piekjaar
De 18 in kaart gebrachte territoria betekenen een piek in de monitoringserie die in 1968 (!) begon en zonder haperen tot op heden wordt doorgezet. Het hoogste aantal tot dan was 7 territoria in 1998.

Meer lezen
Het artikel is hier te lezen. Ook de overige artikelen in Drentse Vogels, periodiek van de Werkgroep Avifauna Drenthe, zijn trouwens zeer de moeite waard. Mooie bijdragen over o.a. stadse Scholeksters, broed- en foerageergedrag van Draaihalzen, 50 jaar broedvogels tellen in het dal van de Drentse Aa, en verschillen tussen in boomholtes en nestkasten broedende Bonte Vliegenvangers. Het nummer is eenvoudig te bestellen.