Populatie IJsvogel in Twente herstelt in 2023 maar niet overal!

Voor het tweede jaar op rij nam het aantal paren IJsvogels in Twente toe en wel van 31 naar 44 territoria.

IJsvogel
Foto: Harvey van Diek

Dit zou een toename betekenen van 42% en passen in herstel zoals we dat kennen na een aantal zachte winters (zie figuur). Normaal zijn de Twentse beken de gebieden waar de meeste paartjes worden gevonden. Maar juist op de goede beken (zie tabel) blijft herstel nog uit; met name het lage aantal op de Dinkel (5 territoria) valt op en op de Regge viel het aantal terug van 6 naar 5 territoria! Op de Doorbaak werden maar liefst 5 territoria gevonden maar dit kwam door een grootschalige kartering dit jaar! Vermoedelijk speelt de droogte van de voorgaande zomers voor het uitblijven van herstel op sommige beken een rol. Door het droogvallen van beken over grote lengten zullen vis- en insectenpopulaties plaatselijk verdwenen of gekrompen zijn. Hopelijk helpt de grote hoeveelheid neerslag deze zomer en herfst bij herstel van het ijsvogelvoedsel.  

Door: Peter van den Akker | DC Twente | lsb.twente@sovon.nl

IJsvogels in Twente in 2023
Territoria in de jaren 2018-2023 in de verschillende deelgebieden.
Ontwikkeling IJsvogels in Twente
De aantallen fluctueren van jaar op jaar.