Pimpelmezen in groepen

De Pimpelmees is een van de meest bekende gasten op de voerplaatsen in de tuin. Veel Pimpels blijven echter in de bossen, waar ze soms grote groepen vormen.

Zulke groepen kunnen uit wel 100 vogels bestaan. Een bijzonder leuk gezicht om die door het bos te zien trekken, dan weer stil en ijverig aan takken peuterend, dan weer luidruchtig roepend. Ze lijken een speciale voorkeur te hebben voor Lariksen, waar tientallen Pimpelmezen in één boom kunnen hangen, druk foeragerend.

Extra leuk is dat vaak andere soorten worden 'meegezogen' in zulke groepen. Je kunt er, afhankelijk van het type bos en de ligging binnen Nederland, alle mezensoorten verwachten, naast Goudhaantjes, Boomkruipers en een enkele Kleine Bonte Specht.