Piepende jonge Ransuilen

De Ransuil doet het helemaal niet goed in Nederland. De aantallen namen sinds 1990 met minstens 75% af. Dit jaar vormt een lichtpuntje.

De afname heeft met verschillende oorzaken van doen, waaronder predatie (o.a. door Havik en Buizerd, leidend tot verdwijning uit grote bossen) en landbouwintensivering. Veldmuizen, de belangrijkste prooi, zijn in delen van het agrarisch landschap lang niet meer zo algemeen als vroeger. Maar in sommige jaren pieken ze nog.

Piekjaar 2014
Dit jaar wijzen alle berichten op een prima muizenstand. Steenuiljongen die de overvloed aan bijeengebrachte prooien niet op kunnen, Buizerds die vroeg en succesvol tot broeden overgingen, nestelende Velduilen op plekken waar ze vele jaren ontbraken. Ook Ransuilen worden relatief vaak gesignaleerd. Zo zijn er bij Waarneming.nl in mei en de eerste week van juni uit 382 kilometerhokken meldingen binnengekomen. Vorig jaar waren dat er in hetzelfde tijdvak 212. 

Piepende jongen tellen
Veel waarnemingen betreffen uitgevlogen jonge vogels. Met hun doordringend, soms urenlange gepiep zijn jonge Ransuilen amper te missen (voorbeeld hier). Een sfeervol geluid, behalve misschien wanneer het nachtenlang uit je eigen tuin weerklinkt. Met de voorspelde mooie avonden in het verschiet is het een goed idee om wat rond te fietsen, op zoek naar Ransuilen. Voor bijvoorbeeld de nieuwe Vogelatlas kan het waardevolle aanvullingen opleveren!