Opvallende trekstroom Sijzen

Wat is er met de Sijzen aan de hand? In een deel van het land trekken spectaculaire aantallen door, elders is niets aan de hand.

Sijzen zijn in het voorjaar meestal niet zo talrijk op de trektelposten. Maar in sommige voorjaren is het anders, en dat is zeker momenteel het geval.

Vooral Midden-Nederland

De trekstroom is echter ongelijk verdeeld. Midden-Nederland beleeft een opmerkelijke influx, die ook in het noorden de nodige sporen achterlaat. Bezuiden de Grote Rivieren zijn de aantallen echter een stuk kleiner, zo blijkt uit deze kaart gebaseerd op trektellen.nl.

Bizarre aantallen

Tot nu toe (1 maart 2016) zijn al verschillende malen meer dan 1000 Sijzen op een telpost gemeld. Dat lukte op telpost Hazewater bij Amersfoort op drie opeenvolgende dagen: 27, 28 en 29 februari (resp. 1253, 2307 en 2111 ex.). Op De Horde bij Lopik ging het op 26 februari goed los met 1037 Sijzen, en De Vulkaan bij Den Haag haalde een dag later net niet de 1000 maar zal met een totaal van 982 dik tevreden zijn geweest. Aantallen die in een goed najaar met vet genoteerd mogen worden, laat staan in een voorjaar. Het hoogste voorjaarsaantal 'ooit' is 3470 Sijzen over De Hamert op 15 maart 2011 (de aantallen bij Amersfoort zijn daarna het hoogst). 

Lokale effecten?

De superhoge aantallen bij Amersfoort worden misschien wel veroorzaakt door lokale verdichting van de trek. De telpost ligt in een noordoostelijke hoek van de Utrechtse Heuvelrug, en open gebieden in de omgeving dwingen de aan bomen gebonden Sijzen wellicht om zo lang mogelijk over bos te blijven vliegen. Zou er ook een grote gemeenschappelijke slaapplaats in de omgeving kunnen liggen, die 's ochtends leegstroomt? Zulke slaapplaatsen kunnen een aanzuigende werking hebben op trekkers.

Hoe lang nog

De aantallen die tot nu toe worden gezien, zijn veel hoger dan een jaar geleden (zie grafiek). Ze volgen op een herfst en winter waarin in ieder geval in Duitsland veel Sijzen aanwezig waren, die mogelijk deels in de winter verder getrokken zijn (zie het eerdere bericht). Zou de trekstroom over Nederland nu gaan droogvallen, of zit er in maart nog meer in het verschiet?