Opvallende aantallen Zwarte Ibissen

Er zijn in september en begin oktober heel wat Zwarte Ibissen gezien. Vooral de Waddeneilanden, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland kwamen goed uit de verf, getuigde de op waarneming.nl gebaseerde kaart. Een deel van de waarnemingen betreft overigens dezelfde vogels die zich verplaatsten.

Met groepjes tot 24 exemplaren (25 september, bij Sint Maartensbrug ) en 23 exemplaren overvliegend op Texel (26 september), mag dit een prima herfst worden genoemd. Het past in een al langer durende toename van de waarnemingen in West-Europa. Dit heeft natuurlijk alles van doen met de spectaculaire terugkeer als Spaanse broedvogel. In 2009 omvatte die populatie al zo'n 3000 broedparen. Ook in de Camargue in Zuid-Frankrijk (500 broedparen) en in mindere mate elders vestigden zich Zwarte Ibissen.

De groep van 24 was -voor zover bekend- de grootste groep ooit in Nederland.

Het voorkomen in Nederland tot en met 2011 wordt uitgebreid behandeld in een artikel in Limosa.