Opvallend: voorjaarstrek Koolmezen

In sommige najaren trekken sommige soorten bijna invasie-achtig door. Als het om mezen gaat, merken we in het voorjaar doorgaans niets van massale terugtrek. Zijn ze allemaal dood, trekken ze via een andere route terug? Ditmaal lijkt het anders

Afgelopen najaar werd Nederland overspoeld door Koolmezen. Op veel trektelposten werden de telpostrecords verpletterd met bijvoorbeeld op 13, 18 en 19 oktober dagelijks meer dan 5000 vogels langs telpost Ketelbrug Fl (met een Nederlandse record van 6109 op de 19e) en op 19 oktober bijna 4800 langs De Nolle , Vlissingen Zl en bijna 4000 langs De Vulkaan, Den Haag ZH.
Alleen al op de 19e werden ruim 25.000 exemplaren ingevoerd op www.trektellen.nl en in 10 dagen tijd (11-20 oktober) in totaal 75.000. Een ongekend aantal. Opvallend aan de trekkende vogels was dat vele een afwijkende (‘wie-wie’) roep lieten horen.

Het is vaak de vraag waar die mezen die in het najaar aankomen blijven en terugtrek wordt in ons land meestal niet of nauwelijks vastgesteld op de telposten. De afgelopen dagen worden echter op sommige telposten ‘zomaar’ relatief veel Koolmezen geteld, waarbij ook weer vogels met een ‘wie-wie-roep’ zoals op 5 maart langs Breskens ZL (208), op 6 maart op telposten Maarnsche Berg Ut (180 ex.) en de Horde Lopik, Ut (152) en op 7 maart langs De Groote Peel (203). De 349 die op 7 maart langs De Hoekse Sluis, Bergambacht ZH vlogen betekenen zelfs een voorjaarsrecord voor Trektellen.nl wat tot dit voorjaar op 163 stond (Breskens 1995). http://bit.ly/ZieDeC

Het zijn natuurlijk niet de enorme aantallen van het afgelopen najaar maar is toch zeker opmerkelijk zo in het voorjaar.