Opnieuw mezen in aantocht?

In het najaar van 2012 was er een grote invasie van Koolmezen, Pimpelmezen en Zwarte Mezen. En ook een jaar later is er weer volop beweging.

Dat heeft nog geen invasieve proporties. Maar toch, opletten geblazen. Vanaf 20 oktober zijn op verschillende trektelposten mooie aantallen gezien, vooral van Koolmezen. Dat geldt niet alleen voor punten waar de trek stuwt, zoals bij Ketelbrug/Kamperhoek (660 op 21 oktober). Ook waar de trek meer in breedfront gaat (al kan microstuwing optreden door bijv. bomenrijen in open landschap) zijn soms veel Koolmezen genoteerd, bijvoorbeeld bij Koningsbosch (492 op 20 oktober).

Het zijn bij lange na nog niet de aantallen van vorig jaar. Maar het zijn wel de hoogste aantallen sinds 2008. En het golfje lijkt nog niet voorbij. Pimpelmees en Zwarte Mees duiken trouwens eveneens in redelijke aantallen op.

In Sovon-Nieuws nr. 4 van 2012 heeft Willem van Manen eens uitgeplozen of er een verband is tussen de treksterkte en de winteraantallen in Nederland. Niet dus. Zelfs de krachtigste doortrekgolven lieten geen sporen achter in de winterpopulatie, zoals gemeten met het Punt-Transect-Tellingenproject. Blijkbaar houdt het merendeel van de trekkers geen halt in Nederland maar zoekt het nog wat verder.