Opnieuw broedende Velduilen in Friesland

Eerder dit jaar berichtte Sovon op Nature Today al over de grote aantallen muizeneters in Friesland, op plekken waar veel Veldmuizen actief zijn. Dat heeft inmiddels een staartje gekregen, want de eerste broedgevallen van Velduilen in boerenland zijn een feit.

Eerste nesten en territoria in het Lage Midden

De eerste meldingen van baltsende Velduilen en nestvondsten komen van plekken waar in 2014 ook Velduilen broedden. Het gaat om zowel het zuidwesten, midden als noordoosten van de provincie, ofwel verspreid in het ‘Lage Midden’ van Friesland. Het gaat vooralsnog om zo’n tien paar en de eerste kuikens zijn al geboren. Het is nog maar april; in mei en juni kan het aantal nog oplopen.

Bescherming en onderzoek - en een meldpunt

Net als in 2014 staan roofvogel- en uilenringers in Friesland meteen paraat en is het meldpunt (e-mail) weer in de lucht voor meldingen van broedgevallen. Meldingen worden kortgesloten met ringers in de regio om het broedsucces te volgen en kuikens te ringen. Met de provincie Friesland is geregeld dat boeren met een broedende Velduil op het land 100 x 100 meter gras rond het nest ongemaaid laten en daar een vergoeding voor krijgen. Weidevogelbeschermers zijn door de BFVW attent gemaakt op de mogelijkheid een broedende Velduil aan te treffen. Kortom, alle hens aan dek dus. In 2014 liep het aantal broedgevallen alleen in Friesland al op tot bijna 50. Het wordt spannend wat de Velduilen (en zeker ook de Veldmuizen) dit jaar gaan doen.