Opnieuw broedende Bijeneters op Walcheren

Nadat er in het voorjaar een groepje van vier Bijeneters was gemeld in de duinen van Walcheren, rees het vermoeden al snel dat ze er wel eens konden gaan broeden. Het gebied waar ze zaten werd op waarneming.nl afgeschermd en de terreinbeheerder ingelicht.

Jonge Bijeneter
Jonge uitgevlogen Bijeneter. | Foto: Marcel Klootwijk

Het bleek niet voor niets, want de daaropvolgende dagen werden er zelfs soms zeven gezien. De vogels werden nauwlettend gevold door een paar lokale vogelaars en de terreinbeheerders, maar niets leek erop dat er gebroed werd. Lange tijd waren er ook steeds vier vogels zichtbaar, maar ineens begonnen de voedselvluchten.

Meerdere broedparen

Na lang posten werden er drie nestholen gevonden en ook steeds zes vogels gezien. Het bijzondere was dat de nesten best ver uit elkaar lagen (100-200meter) en er eentje niet eens in een steile wand zat. Toen op een gegeven moment er meldingen kwamen van groepjes Bijeneters verder op in de duinen werd duidelijk dat ze uitgevlogen waren. De meest bijzondere waarneming was er eentje van een groep van 30 exemplaren, hetgeen aangeeft dat er meer dan drie paren hebben gebroed en waarschijnlijk dus vijf of zes. Ondanks hun opvallende kleuren en het vele roepen wat ze doen in de vlucht, zijn ze gemakkelijk over het hoofd te zien.

Dit is de 3e keer dat ze tot broeden komen in het duingebied van Walcheren in de afgelopen 8 jaar. Maar waarschijnlijk zelfs vaker. Zo was er vorig jaar een waarneming van een familiegroepje van twee ouders met drie jongen uit begin augustus en meerdere meldingen uit mei.

Meer bijzonder broednieuws: Broedgeval Grote Karekiet

In de Wilde Landen bij Heikant werd dit voorjaar een zingende Grote karekiet gemeld. Op zich is dit al een bijzonder waarneming in Zeeland, want ze worden niet jaarlijks gemeld. Meestal blijven ze maar een paar dagen om dan weer door te trekken, maar dit keer bleef de vogel langer aanwezig. De vogel werd meer dan drie weken zingend gehoord. Na die periode bleef het stil, tot er in juli voedseltransport werd geconstateerd. Wat zou wijzen op een broedgeval. De eerste voor Zeeland sinds 1990.