Nu te zien (met heel veel geluk)

De Waterrietzanger, de meest bedreigde zangvogel van Europa, is in Nederland in het najaar een schaarse doortrekker waar menig vogelaarshart sneller van gaat kloppen.

In deze periode is de kans op een doortrekkende Waterrietzanger het grootst. Ze zijn behoorlijk zeldzaam, maar met veel geluk en geduld, met name langs de kust, zou het moeten lukken. In Limosa verscheen vorig jaar een uitgebreid artikel over de najaarstrek van Waterrietzanger. In dit artikel reconstrueren we het vroegere doortrekpatroon van de Waterrietzanger in Nederland, en vergelijken dat met de huidige situatie. Is de najaarsfenologie van de Waterrietzanger in de loop der tijd veranderd?

Lees verder in Limosa 93 (2020).