Nog steeds weinig Toendrarietganzen?

Toendrarietganzen zijn, net als Kolganzen, de afgelopen decennia steeds eerder in ons land te vinden. Vorig jaar ging het half oktober al om flinke aantallen. Dit jaar zijn ze een stuk later.

De landelijke ganzen- en watervogeltelling vindt steeds rond het midden van de maand plaats. Half oktober werden maar weinig Toendrarietganzen geteld, vergeleken met andere jaren. Nu, een maand verder, zijn de aantallen wel aan het aantrekken maar nog verre van indrukwekkend. Dat is althans de indruk in het oosten van het land, elders zal het misschien anders zijn.

Net als bij de Kolgans keren maar weinig vogels met jongen terug. Bij steekproeven ligt het aandeel jonge vogels in groepen momenteel maar op 10% of minder. Blijkbaar verliep het broedseizoen ook voor deze soort ongunstig.

Echt grote aantallen rietganzen zijn pas te verwachten wanneer het in Oost-Europa koud wordt. Gelet op meldingen van vogels met halsbanden zijn nu nog grote aantallen in het oosten van Duitsland aanwezig. Die hebben een temperatuurval en sneeuw nodig om onze kant op te komen.