Nijlganzen en Kokmeeuwen, waarvandaan, waarheen?

Frank Majoor geeft donderdag 12 december een lezing over Kokmeeuwen en Nijlganzen. Plaats van handeling is: Eerste Helmerstraat 106 M, Amsterdam
Aanvang om 20 uur.

Voor de pauze komen de resultaten aan bod van eigen Kokmeeuwenonderzoek.
Dit onderzoek is gestart in 1985 en geeft een mooi beeld van een langlopend onderzoek aan een algemene soort. Onderwerpen als populatieverloop, plaatstrouw, trekstrategie, koprui en vogelgriep onderzoek komen aan de orde. Het Oosterpark in Amsterdam is sinds 1997 een van de vaste kleurringlokaties.
Na de pauze komt het kleurringonderzoek aan de Nijlgans aan bod. Deze soort neemt als exoot een opvallende plek in. Maar wat doet deze soort... gedrag,
overleving, dispersie, problemen? Zie bijgaande kaart voor overzicht van alle meldingen van in Arnhem geringde Nijlganzen.
Voor meer info over de vogelringprojecten van Frank zie www.frankmajoor.nl.