Nieuwe handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil

De veelgebruikte Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil is geheel vernieuwd

De in 2011 verschenen handleiding, inmiddels uitverkocht, is vernieuwd. Een aantal hoofdstukken is grondig herzien en een aantal teksten is aangepast aan de situatie in Vlaanderen. Dit laatste is een logisch gevolg van de steeds hechtere samenwerking van STONE (Steenuilenoverleg Nederland) en de Vlaamse Steenuilenwerkgroep.

Aparte hoofdstukken gaan in op zaken als broedbiologisch onderzoek, leeftijdsbepaling van nestjongen, gewichte en conditie van nestjongen, onderzoek aan voedsel enzovoort. Uiteraard ook de nodige aandacht voor het invoeren van de gegevens in de Nestkaart en (ringgegevens) export naar GRIEL. Heel nuttig en belangrijk is ook het hoofdstuk Gedragscode.

De 116 pag. dikke handleiding, voorzien van vele instructieve foto’s, tabellen en grafieken, is ook te downloaden van de website van STONE (steenuil.nl)

Van Harxen R. & Stroeken P. 2016. Handleiding broedbiologisch onderzoek steenuil. Uitgave STONE Steenuilenoverleg Nederland, Heiloo