Nieuw golfje Pestvogels

Na een eerste golfje Pestvogels in oktober en begin november leek het in ons land weer grotendeels gedaan met deze invasiegast. De laatste dagen leverden een opleving. Komt er een nieuw golfje aan?

Zondag 2 december werden van tenminste 50 locaties Pestvogels gemeld, voornamelijk in de noordelijke en westelijke provincies. De aantallen per locatie liepen op tot meer dan 60. Het is dus nog niet gedaan met het optreden van deze soort!

Echte invasiewinters in het verleden werden gekenmerkt door verschillende golven van aankomst. Zulke golven hangen waarschijnlijk samen met het uitgeput raken van voedselvoorraaden in Noord-Europa, in combinatie met gunstige (rug)winden. Van een grote invasie, waarbij overal in het land Pestvogels worden gezien in groepen van soms enkele honderden, is tot nu toe nog geen sprake. Maar we lijken wel de goede kant uit te gaan...

Voor actuele gegevens en verspreidingskaarten kijk op www.waarneming.nl

Voor een bericht over een recente invasie: http://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/BSP_Pestvogel_SN_2005_1.pdf