Massale wegtrek van Brandganzen

De Brandgans behoort tot de meest succesvolle ganzen. De wereldpopulatie omvat momenteel rond  een miljoen exemplaren, die in sommige winters voor een groot deel bij ons verblijven.

Bij ons steekt hij de Kolgans als talrijkste wintergans naar de kroon. De overgrote meerderheid, 95% of daaromtrent, is afkomstig uit de Russische broedgebieden. De Nederlandse broedpopulatie, hoewel sterk gegroeid, maakt maar een klein deel uit van het winteraantal.

Wegtrek in mei
De Russische wintergasten verzamelen zich in het voorjaar massaal in het Waddengebied en langs de Friese IJsselmeerkust. Ze verdwenen normaliter in de loop van april uit ons land, maar sinds 1990 is dit moment steeds verder naar achteren geschoven. De laatste jaren vindt de wegtrek, grotendeels in de eerste helft van mei plaats . Ook dit jaar is dit het geval. Afgelopen dagen noteerden de meest noordoostelijke trektelposten aan de Groningse Noordkust een indrukwekkende stroom wegtrekkende Brandganzen. Het merendeel van de ruim 66.000 trekkers in de eerste dagen van mei is hier gezien. De massale wegtrek valt samen met een tijdelijk naar zuidwest gedraaide wind: rugwind voor wie naar het noordoosten moet.

Tussenstop overgeslagen
In het verleden bleven de Brandganzen in het late voorjaar een tijdlang hangen in het Oostzeegebied. Van daaruit ondernamen ze de laatste etappe naar de broedgebieden op de Russische toendra. Die tussenstop slaan ze tegenwoordig over, of korten ze in, vooral vanwege de toegenomen populatie en beperkte capaciteit van de pleisterplaatsen langs de randen van de Oostzee. Doordat de broedgebieden in Rusland steeds verder naar het westen zijn opgeschoven, zal een deel van de vogels bovendien ook in staat zijn deze rechtstreeks vanuit Nederland te bereiken.