Maandelijkse watervogel- en ganzen en zwanentelling in Overijssel

Maandelijks rond de 15e dag wordt er geteld in een groot aantal watervogel- en ganzen- en zwanengebieden. Gedurende het seizoen veranderen de soorten en aantallen waardoor geen telling hetzelfde is. Wil je dit ook beleven, meld je dan aan als teller.

Watervogeltellers

Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Dat wil jij toch ook?

Vacante telgebieden

Een aantal telgebieden in De Wieden zijn vacant en als je interesse hebt kom dan naar de cursusavond en de telexcursie in het gebied met de boot (zie elders in deze nieuwsbrief) of kijk op de claimpagina. Het tellen van alleen ganzen en zwanen wordt vooral in binnendijkse gebieden gedaan. Naast deze soorten kun je facultatief ook een aantal vaste extra soorten doorgeven zoals bijvoorbeeld roofvogels, reigers en Ooievaar om maar een suggestie te doen. Het vervoer kun je met de auto doen maar de (elektrische) fiets is ook een optie. Lees je daarnaast ook graag ringen af dan is de ganzen- en zwanentelling voor jou geknipt. Rondom Zwolle en Sibculo zijn telgebieden op zoek naar een teller. Kijk op de claimpagina.

Maandelijks verschijnt er een watervogelnieuwsbrief die elke teller ontvangt met landelijk en provinciaal nieuws.

Meer info over de telling Watervogeltelling | Sovon

Eventueel kun je ook mailen of bellen met de regiocoördinator van Overijssel en de Grote Rivieren. Jan Schoppers jan.schoppers@sovon.nl