Maandelijkse watervogel- en ganzen en zwanentelling in Gelderland

Maandelijks rond de 15e dag wordt er geteld in een groot aantal watervogel- en ganzen- en zwanengebieden. Gedurende het seizoen veranderen de soorten en aantallen waardoor geen telling hetzelfde is. We zoeken nieuwe tellers.

Vogeltellers in actie

Het zien van de eerste Kolganzen in het najaar, grote groepen eenden en steltlopers, overwinterende Blauwe Kiekendief of Grote Zilverreigers en in het voorjaar de terugkeer van de Grutto en Zomertaling. Wil je dat ook beleven? Meld je dan aan als teller.

Vacante telgebieden

Een aantal telgebieden langs de rivieren zijn vacant en kijk daarvoor op de claimpagina.
Het tellen van alleen ganzen en zwanen wordt vooral in binnendijkse gebieden gedaan. Naast deze soorten kun je facultatief ook een aantal vaste extra soorten doorgeven zoals bijvoorbeeld roofvogels, reigers en Ooievaar om maar een suggestie te doen. Het vervoer kun je met de auto doen maar de (elektrische) fiets is ook een optie. Lees je daarnaast ook graag ringen af dan is de ganzen- en zwanentelling voor jou geknipt. In de Betuwe, Land van Maas en Waal, bij Azewijn en Steenderen en Doesburg zijn telgebieden op zoek naar een teller. Kijk op de claimpagina.

Tijdelijke vervanging gezocht

De teller(s) van de zuidoever Waal tussen brug Beneden-Leeuwen en Sleeuwijk zoeken vervoer. De huidige wonen in Wageningen en de chauffeur kan tijdelijk niet rijden en de andere teller heeft geen rijbewijs. Wil jij deze tellers uit de brand helpen om te rijden en tellen dan kun je een mailtje sturen naar wies.akkermans@gmail.com.

Wies gaat dus mee en kent de soorten.

Nieuwsbrieven

Maandelijks verschijnt er een watervogelnieuwsbrief die elke teller ontvangt met landelijk en provinciaal nieuws Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Meer info over de telling Watervogeltelling | Sovon

Eventueel kun je ook mailen of bellen met de regiocoördinator van Gelderland en de Grote Rivieren: Jan Schoppers jan.schoppers@sovon.nl