Lepelaars trekken massaal weg

De meeste Nederlandse Lepelaars trekken eind augustus en in september weg. Vanuit de opvetgebieden in de Waddenzee en de Delta vliegen ze naar het zuiden. Op maandag 26 september zagen trektellers bij Bergen aan Zee, Katwijk en Den Haag er honderden gaan. 

Op Trektellen.nl liegen de resultaten van de telposten langs de kust er niet om. Vanaf telpost De Vulkaan bij Den Haag werd zelfs het landelijke dagrecord aangescherpt: 639 exemplaren. Die waren daarvoor deels al opgepikt bij Bergen aan Zee en Katwijk. De vogels hadden de wind deels in de rug en vlogen bij rustig weer over zee naar zuid.

Figuur. Doortrekpatroon (uurgemiddelden) vanaf 1 juli. Rood: alle jaren, groen: 2016.

Arfrika en Zuid-Europa

De meeste Lepelaars trekken naar Mauritanië en de delta bij Senegal. Een andere deel blijft in Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal overwinteren. Slechts enkele vogels wagen het om de Nederlandse winter voor lief te nemen.