Laag vliegende zwaluwen

Een kleine tegenvaller, deze ongewoon lage temperaturen eind april. Winterjas in plaats van korte broek.

Maar aloude voetbalwijsheden ('Elk nadeel hep z'n voordeel') zijn ook van toepassing in de vogelarij. Geniet eens van die laag vliegende zwaluwen boven de plassen.

Alle soorten dooreen

Een geweldig gezicht, die door elkaar krioelende zwaluwen. Laag boven het water scherend, met kleine zwenkingen insecten vangend. Soms Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen door elkaar (en wat lijken die Oeverzwaluwen dan klein). Niet zelden duiken er ook Gierzwaluwen op,  met grote snelheid superieur de lucht doorklievend. Op sommige plekken doen ook Dwergmeeuwen, Visdieven en Zwarte Sterns mee. Bij een opklaring kan de zwaluwengroep zomaar de hoogte ingaan en verdwijnen.

Lokale vogels en trekkers

Zulke laag boven het water voedselzoekende groepen zwaluwen kunnen lokale broedvogels betreffen. Dan snap je weer waarom bijvoorbeeld Oeverzwaluwen graag in de buurt van water nestelen: voedsel in tijden van schaarste. Maar het kan in deze tijd van het jaar ook om trekkers gaan, die door tegenwind, lage temperaturen en/of neerslag de trek moeten onderbreken.

Veel trekkende Oeverzwaluwen

De afgelopen dagen trokken Oeverzwaluwen opvallend talrijk door op de bekende stuwingspunten als Ketelbrug/Kamperhoek en Breskens, met dagaantallen op 21 april 2016 van 8708 resp. 1307 ex. Dat is veel voor de maand april. In de tientallen jaren omspannende database van www.trektellen.nl kwamen tellingen nooit hoger uit dan 3957 ex. op 14 april 2013 bij Breskens.

Jaarlijks wisselende aantallen broedvogels

Veel Oeverzwaluwen spoeden zich momenteel nog naar noordelijker oorden, terwijl onze eigen broedvogels al druk zijn met het graven van nestholen. We zijn benieuwd hoeveel het er dit jaar zullen zijn. De aantallen kunnen van jaar op jaar enorm verschillen (zie de grafiek met de Aantalsontwikkeling op de soortpagina), met de overwinteringsomstandigheden als grote drijvende factor. Veel neerslag in de Sahel: veel Oeverzwaluwen. Weinig neerslag: kommer en kwel.