Kwartelkoningen vooral in het noordoosten

Tot nu toe zijn er dit voorjaar 57 roepende Kwartelkoningen geteld. Het grootste gedeelte daarvan zit in het Groningse Oldambt (34) en de Drentse beekdalenregio (9). In het Rivierengebied zijn slechts enkele vogels gemeld. Kwartelkoningen komen de laatste jaren later aan in ons land.

Ook dit voorjaar co├Ârdineert Sovon weer twee simultaantellingen om een landelijk beeld te krijgen van het aantal territoria Kwartelkoningen. De eerste simultaantelling van eind mei vertelt dat 2015 tot nog toe niet bepaald een piekjaar is. Via Kwartelkoning.nl en Waarneming.nl zijn inmiddels 57 roepende vogels gemeld. Ter referentie: vorig jaar werden er in het hele voorjaar 106 territoria gemeld. In echte piekjaren, zoals die rond de eeuwwisseling, kwamen de totalen nog boven de 500 uit.

Later en minder

De laatste 5 jaar komen Kwartelkoningen gemiddeld later aan dan voorheen. De eerste drie waarnemingen worden tegenwoordig na 5 mei gedaan en daarmee lijkt de aankomst recent later plaats te vinden, zo is te zien in de Crex-mail. Op een opleving in 2012 na is het in dezelfde periode mager wat betreft de landelijke aantallen.

Tweede simultaantelling

Op 19/20 juni staat de tweede simultaantelling gepland. In de Crex-mail en op kwartelkoning.nl is meer over (deelname aan) deze telling te lezen. De telling gebeurt ook ten behoeve van bescherming van de soort, doordat terreinbeheerders en ANV's op tijd op de hoogte kunnen worden gesteld van een aanwezige Kwartelkoning en bijvoorbeeld het maaien kunnen uitstellen.