Kwartelkoning, een mager jaar tekent zich af

De beide simultane tellingen voor de Kwartelkoning liggen alweer even achter ons. Het seizoen begon hoopgevend, maar lijkt een beetje als een nachtkaars uit te gaan. Hieronder de resultaten van de tweede telling en een (voorlopige) balans.

Seizoensverloop

Het meest opvallende dit jaar is de vroege aankomst en ook een groot aantal vogels dat in mei werd vastgesteld. Voor de eerste simultaantelling (eind mei) zijn er 45 roepplekken gevonden. Tijdens de eerste telling zijn 18 vogels gehoord en bij de tweede (derde weekend juni) nog maar acht roepende crexen. Daarna kwamen er nauwelijks nieuwe vogels bij, maar natuurlijk wel bevestiging van al bekende. Op dit moment stokt het aantal bij 53 verschillende roepplekken. De vroege aankomst wordt benadrukt als we naar territoria kijken i.p.v. roepplekken.

Territoria

Een waarneming van een roepende Kwartelkoning wordt als territorium opgevoerd vanaf 20 mei. Slechts 36 van de 53 roepplekken kan als territorium worden gehonoreerd. Dit doen we elk jaar op deze manier maar nog nooit waren er zoveel niet gehonoreerde roepplekken. Doorgaans gaat het om enkele vroege vogels die alleen voor 20 mei zijn gehoord. Vorig jaar hadden we rond deze tijd 35 roepplekken/territoria, dus vergelijkbaar met dit jaar. Kijk voor de verspreiding en seizoensverloop in 2020 op waarnemingenkaart (Sovon.nl en waarneming.nl). Het belangrijkste verschil met 2019 (je kunt jaar aanpassen) is de vroege aankomst in 2020 en de waarnemingen in West-Nederland. De meeste in de westelijke helft konden niet opgevoerd worden als territorium. Het lijkt er dus op dat een deel van de vogels die vroeg in het seizoen gevonden zijn doortrekkers waren. In overleg met de eigenaar/beheerder is op diverse locaties het maaien van hooiland uitgesteld voor deze late broedvogel.

Duitsland

Bij onze oosterburen is het beeld wisselend. In de regio’s dicht bij ons land, Nordrhein-Westfalen en Niedersachen, zijn er tot op heden weinig gehoord. In deze deelstaten lijkt net als bij ons de droogte een bepalende factor te zijn.  In andere regio’s was de droogte minder dominant en daar zijn wel redelijke aantallen van de Wachtelkönig gehoord (ornitho.de).

Blijf je waarnemingen doorgeven

Recent zijn er nog roepende vogels doorgegeven. Deels bekende vogels maar ook diverse vogels op nieuwe locaties. Geef je resultaten door op Sovon. Op die invoer kun je ook Porseleinhoentjes doorgeven. Aanvullende of bevestigende waarnemingen mag je ook op waarneming.nl invoeren. Geef dan wel de locatie van de roepplek door en niet jouw waarneemplek.

 

Verspreiding roepplekken in Nederland in 2020 (stand 16 juli; sovon.nl, waarneming.nl).