Kraanvogels lieten ons land links liggen

Er zijn dit najaar betrekkelijk weinig Kraanvogels in Nederland gezien. Zoals ieder najaar passeerden wel wat groepen, soms van een honderdtal, maar van massale trek was geen sprake.

Toch is er prima trek geweest. Maar wel net ten oosten van ons land! De Kraanvogels lieten ons ditmaal links...eh...rechts liggen. De kaart laat alle waarnemingen van Kraanvogels in Duitsland zien die via Ornitho zijn ingevoerd in de periode 10-14 november 2013. Het gaat in de meeste gevallen om overvliegende groepen. Je ziet mooi twee trekbanen over Noord-Duitsland, waarvan de westelijke net (of net niet) Limburg schampt. De massa is echter ten oosten van ons gepasseerd.

De meeste trek vond plaats op maandag  11 november. Grote aantallen werden onder andere gezien bij Dortmund (1900), Ennepetal (7800) en Grevenbroich (6150). De kansen op kraanvogeltrek in Nederland zijn nog niet voorbij. Door het ontstaan van de tamelijk westelijke pleisterplaats Diepholzer Moorniederung, in combinatie met populatiegroei, stijgen de waargenomen aantallen bij ons. Forse doortrek kan tot in december optreden.

Voor vogelaars in de grensstreek loont het de moeite om hun waarnemingen in Duitsland bij www.ornitho.de in te voeren (ook Engelse versie beschikbaar). Geregeld verschijnen er overzichtsartikelen met analyses van recente waarnemingen.