Kolonievogels in Zeeland in 2022

Inmiddels naderen we het einde van het jaar en zijn bijna alle kolonievogelgegevens binnen. Gelukkig werden weer nagenoeg alle bekende kolonies in Zeeland geteld. Er moeten echter van een aantal nog gegevens binnenkomen. Dit kan nog tot 15 december.

Jonge Lepelaars
Pril geluk | Foto: Jaco Walhout

Verder wil ik (Marcel Klootwijk - DC Zeeland) alle tellers die het afgelopen broedseizoen het veld in zijn geweest om te tellen hartelijk danken voor hun inzet. Zonder jullie vrijwillige bijdrage zouden we niet zo’n compleet beeld hebben van de broedvogels in Zeeland.

Lepelaar

De aantallen Lepelaars in Zeeland lijken een beetje hun top te hebben bereikt. De laatste jaren zitten ze zo rond de 200 paar. Zo ook in 2022, toen er 210 paar tot broeden kwamen. Dit is overigens zonder de grote kolonie in het Volkerak. Opvallend is de snelle toename op de Hooge Platen, waar  vier jaar geleden nog 0-2 paar broeden. Er zitten daar nu 45. Dit is volledig te wijten aan het verdwijnen van kolonies in Vlissingen-Oost door de vos. Ook op Neeltje Jans doen ze het goed met 46 paar. Ook daar is wel een verschuiving te zien. De kolonie die daar in de duinen op de grond broedt is grotendeels verhuisd naar de inlaag, waar ze meer in struweel zitten.

Huiszwaluw

Ondanks de droogte lijkt het voor de Huiszwaluwen een goed jaar te zijn geweest. In vergelijking met 2021, toen er 3654 bewoonde nesten werden geteld, is 2022 met 4300 nesten een erg goed jaar. Het totaal in Zeeland zal ongeveer op 4800 uitkomen. Helaas zijn er wat tellers weggevallen op Tholen en St. Philipsland en zijn er geen gegevens uit die regio. De grootste kolonie was in Bruinisse met 182 nesten, maar ook Lamswaarde (122) en Dreischor (107) zijn het vermelden waard.

Oproep

Op Tholen en St. Philipsland zijn in alle woonkernen de huiszwaluwtellingen komen te vervallen, dus het zou fijn zijn als we daar nieuwe tellers voor kunnen vinden. Met name Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Oud-Vossemeer en Anna Jacobapolder zijn grote kolonies aanwezig. Van deze kernen zijn al gegevens vanaf 1989 en het zou mooi zijn om deze reeks voort te zetten. Het is een minimale inspanning van 1-2 maal tellen in de zomermaanden. Opgeven kan via de mail (lsb.zeeland@sovon.nl).