Koekoek vertrekt, Kleine Karekiet zingt stug door

Wie nu nog een Koekoek hoort, mag in zijn handjes knijpen. Het is zo’n beetje gedaan met het ‘gekoekoek’ van dit jaar. Volwassen Koekoeken vliegen weer zuidwaarts. Hun grote trektocht is begonnen terwijl ze waardvogels, zoals Kleine Karekieten, achterlaten met een monsterjong in hun nest.

Kleine Karekieten zijn regelmatig slachtoffer van de broedstrategie van de Koekoek, die zijn eieren in andermans nesten legt, waarna het Koekoeksjong meestal als enige jong overblijft. Een slimme strategie, want Kleine Karekieten hebben een lang broedseizoen. Zelfs eind juni kun je nog een ei kwijt in hun nest. Soms leggen de karekieten begin augustus nog eieren, maar dan zijn de laatste volwassen Koekoeken al een tijdje vertrokken. Hun uittocht naar tropisch Afrika begint eind juni al. Het geroep verstomt. In het riet kun je echter nog volop krassende karekietjes horen, en, als je heel goed luistert soms ook het polyfone gepiep van een Koekoeksjong. Wie meer wil weten van deze wonderlijke strijd tussen de Koekoek en zijn waardvogels, moet vooral De koekoek van Nick Davies lezen. 

Illustratie: Elwin van der Kolk

Koekoeken en karekieten op lijstjes

Voor de Kleine Karekiet is het broedseizoen nog niet voorbij. Hun eileg piekt in juni en het broedseizoen loopt nog tot in augustus door. Vogelaars die lijstjes voor LiveAtlas bijhouden, brengen de kans om de soort tegen te komen tijdens een willekeurige wandeling van pakweg een halfuur tot anderhalf uur in beeld. De laatste karekieten worden in oktober gezien. Dan zijn volwassen Koekoeken al drie maanden weg. Maar let op, nog tot diep in september kun je jonge Koekoeken tegenkomen, die soms open en bloot op een paaltje om zich heen staren. 

Trefkans op basis van complete lijstjes van de LiveAtlas.

Vakantie? Vogelaars gaan niet luieren

Ook al is het zomer, het broedseizoen is nog niet voorbij en er is nog volop 'werk' te doen voor vogelaars. Zomaar wat voorbeelden:

  • Veel vogels beginnen een tweede leg en broeden dus opnieuw. Je kunt hun nesten volgen en nestkaarten bijhouden. Vooral van de Merel zijn gegevens zeer welkom.
  • Huiszwaluwen hebben nu grote jongen in hun nesten. Tijd om de bezette nesten in de kolonie te tellen voor het kolonievogelproject.
  • Vogelringers zijn nog tot in augustus druk op hun Constant Effort Sites om vogels te ringen. Misschien ken je zo'n CES-plek en mag je een keer meehelpen.
  • De steltlopertrek is op gang gekomen. Je kunt bij ondiepe plassen gaan zitten met je telescoop en leuke onderzoekjes doen. Bijvoorbeeld kijken hoeveel jonge Grutto's er zijn
  • Laat broedende roofvogels, zoals Boomvalken, hebben eieren of jongen op hun nesten en zijn nu makkelijker te localiseren in je BMP-gebied(en).
  • Slaapplaatsen raken bezet met Wulpen, Scholeksters en andere leuke steltlopers. Ook de kans op Reuzensterns neemt weer toe. Probeer eens een slaapplaatstelling te doen.
  • Elke wandeling die je doet kan veranderen in een waardevolle vogeltelling als je een lijstje voor LiveAtlas invoert. Ook andere soortgroepen kun je meetellen, bijvoorbeeld libellen.