Klapeksters druppelen binnen

Er zijn aardig wat Klapeksters waargenomen, maar lang niet zoveel als vorig jaar. Wat zal blijven hangen om te overwinteren? Voor in de agenda: 22-23 december Klapekstertelling.

 

De Klapekster is verdwenen als Nederlandse broedvogel, maar we kunnen hem in het winterhalfjaar nog volop zien. In oktober arriveren de eerste wintergasten en vindt ook doortrek plaats. Tot nu toe lijkt 2012 nog niet zo goed te worden als het voorgaande jaar. Toen werden er in oktober in ongeveer viermaal zo veel kilometerhokken waarnemingen gedaan. Maar dat zegt nog niet alles. Pas over enige weken is de schifting voltooid tussen doortrekkers en wintergasten en kunnen we kijken hoeveel Klapeksters in onze natuurgebieden zijn blijven hangen.

Ook deze winter vinden weer twee tellingen plaats in samenwerking met Waarneming.nl. Dan proberen we een landelijk beeld te krijgen van aantallen, verspreiding en biotopen. Dit jaar is er tevens aandacht voor het terreinbeheer. Zet alvast in de agenda: 22 en 23 december vindt de eerste telling van de winter plaats.