Klapeksters druppelen binnen

En ineens zit hij er weer. Een Klapekster, in hetzelfde boompje als verleden jaar. Zou het dezelfde zijn? Kan, maar het kan ook goed een ander zijn.

Uit onderzoek aan gekleurringde Klapeksters blijkt dat ze weliswaar plaatstrouw zijn, maar ook dat betrekkelijk weinig individuen terugkeren naar hetzelfde overwinteringsgebied. Toch zitten er in vaste gebieden 'altijd' Klapeksters, en ook nog veelal op precies dezelfde plekken. Het kunnen echter iedere winter weer andere vogels zijn. Blijkbaar hebben die specifieke plekken voor alles wat Klapekster is een magische aantrekkingskracht.

Herstellende winterstand
Na een periode van afname begonnen de aantallen overwinterende Klapeksters vanaf de eeuwwisseling weer wat te herstellen. Dit volgde in het voetspoor van een toename in Zweden, de waarschijnlijk belangrijkste leverancier van onze wintervogels. Dit, en veel meer, staat te lezen in een recent artikel in Limosa. Hierin worden de jarenlange tellingen van overwinteraars door Waarneming.nl en Sovon samengevat. 

Makkelijk tellen, of niet
Klapeksters lijken makkelijk om te tellen. Ze zitten immers vaak prominent in de top van een solitaire boom of struik in een verder nogal leeg landschap, vaak een heideveld. Uit onderzoek blijkt echter dat bij een eenmalig bezoek gemiddeld maar 53% van de vogels gezien wordt. Wind, regen of sneeuw kunnen roet in het eten gooien en sommige vogels weten zich ook bij mooi weer knap onzichtbaar te maken.

Goede winter op komst?
Het is te vroeg om voorspellingen te doen. Opvallend is wel dat er in de eerste drie weken van oktober 2015 al relatief veel Klapeksters gezien zijn. Dat blijkt uit de trektellingen, maar ook uit losse waarnemingen. Zo zijn er dit jaar in de eerste 23 dagen van oktober al uit 278 kilometerhokken meldingen, tegen 159 vorig jaar (waarneming.nl).

Telling
Een deel van de oktobervogels betreft echte trekkers. Maar er zullen ook al overwinteraars bij zitten, die alvast hun winterterritorium claimen. Ze worden ook deze winter weer geteld. Waarneming.nl gaat door met de landelijke tellingen, waarvan de eerstvolgende van 18-21 december is. Kijk hier voor informatie.