Kalendervaste Boerenzwaluwen massaal het land uit

Boerenzwaluwen zijn geweldig, maar brengen trektellers wel eens tot enige verzuchtingen. Ze foerageren vaak tijdens de trek en soms schiet dat niet op, of is het een chaos waarbinnen het lastig is te bepalen wat nu echt doortrekt.

Maar op sommige dagen is alles anders. Dan hebben ze maar een doel: wegwezen. Hoog of soms ook heel laag, de groepen (een 'boertje' vliegt zelden alleen) gaan strak en hard, er is blijkbaar geen tijd om tussendoor wat insecten te vangen en gezellig bij te kletsen.

Topdag

Vandaag, 22 september 2017, was zo'n dag. Op de nodige telposten beleefden de tellers waanzinnig fraaie uren met een constante stroom Boerenzwaluwen. Een indrukwekkend gezicht, uit de haast van de trekkers blijkt de urgentie van het moment. Het leverde op verschillende telposten ochtendtotalen van 5000 of meer op, tot zelfs een bizarre 18.000 op De Hamert.

Zuidoostelijke baan

Moet je in het voorjaar naar Breskens, de Eemshaven of andere aan de kust gelegen telposten om veel Boerenzwaluwen te zien, in het najaar is het vooral in het diepe binnenland. De hoogste aantallen worden dan in het zuidoosten van het land gezien, vandaag zelfsĀ  in extreme mate (kaartje van trektellen.nl). Blijkbaar snijden Noord-Duitse en Scandinavische trekkers nog net dat deel van het land aan.

Kalendervast

De aantallen vandaag waren absurd hoog, zo blijkt uit het lijstje van dagrecords op trektellen.nl. Wat eveneens opvalt, is hoe kalendervast Boerenzwaluwen blijkbaar zijn. Opvallend veel goede trekdagen vielen tussen 21 en 23 september. Grappig, want de trek begint al eind juli en houdt aan tot begin oktober, je zou daarom wellicht meer variatie verwachten.