Jaarbericht over weidevogels in Friesland verschenen

De Friese natuurorganisaties vatten jaarlijks de cijfers over weidevogels samen in een bulletin. Daarin zijn ook de gegevens van de broedvogeltellingen van Sovon-vrijwilligers verwerkt. Friesland is de belangrijkste provincie van het land voor weidevogels. Het voorjaar van 2022 kende grillige weersveranderingen en in de meeste regio's zetten de afnames door. Het broedsucces van de Grutto leek iets te laag.

In 2022 werd meer dan 140.000 hectare van het Friese boerenland afgezocht op weidevogels. Op basis daarvan is in het jaarbericht een kaart gemaakt per af- en toenames per Friese regio. Het voorjaar van 2022 werd gekenmerkt door een wat grillig weerbeeld. Zo was maart zonnig en droog, maar viel er op 1 april nog sneeuw en was de rest van de maand april redelijk nat. Uit zogenaamde alarmtellingen om het Bruto Territoriaal Succes (BTS) van de Grutto te bepalen, bleek dat het percentage alarmerende paartjes met jongen te laag was om van een goed broedjaar te spreken. Het is echter nog wachten op de analyse van de jonge gruttotellingen die de Rijksuniversiteit Groningen, Sovon en Vogelbescherming Nederland jaarlijks uitvoeren om dit te bevestigen. 

De aantallen van vier belangrijke weidevogels (Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster) nemen jaarlijks nog altijd met enkele procenten af in de provincie (figuur), zo blijkt uit honderden tellingen in het boerenland voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP)

Bekijk het jaarbericht als pdf. Het jaarbericht is een een gezamenlijke uitgave van de BFVW, It Fryske Gea, Kollektivenberied Fryslân, Natuurmonumenten, Sovon en Staatsbosbeheer.

Trendfiguur weidevogels Fryslan
Indexgrafieken van vier weidevogels in Friesland, gebaseerd op BMP-tellingen in het boerenland.