Identities - individuele Klapeksters vastgelegd

Beeldend kunstenaar Martin Brandsma is gegrepen door Klapeksters, en dat al jarenlang. Hij zoekt ze op in hun winterverblijf in het Fries-Drentse grensgebied, bestudeert ze intensief en legt individuele kleedkenmerken gedetailleerd vast.

Duizenden uren geconcentreerd waarnemen leverden een boek van 120 pagina’s op dat in vrijwel alles afwijkt van andere, qua formaat (35x16 cm) en inhoud: vrijwel alleen illustraties, tekst ontbreekt bijna geheel (op een Engelstalige korte inleiding en het colofon na). Alle waargenomen Klapeksters worden op een gestandaardiseerde manier weergegeven, per locatie en per winter. Duiding ontbreekt, de lezer mag zelf zijn conclusies trekken omtrent de gesuggereerde individuele variatie. De kunstenaar zelf: “Ik probeer zoveel mogelijk bewust de taal te omzeilen. Daarvan zijn al genoeg voorbeelden.”

Het boek verschijnt mede door een bijdrage uit het Rob Goldbach Publicatie Fonds van Sovon. Meer informatie via de site www.martinbrandsma.nl

Het boek kost € 31,80 en bestellen kan via een mail naar info@martinbrandsma.nl