Houtsnip lijkt brokkenpiloot

Elke herfst – en in het bijzonder in november – ontvangen we meldingen van dode Houtsnippen. Een groot deel daarvan betreft vogels die als raamslachtoffer worden gevonden in stedelijk gebied. In meldingen als deze, maar ook van andere vogelsoorten, blijven wij geïnteresseerd. Nader onderzoek kan immers interessante gegevens opleveren over vogelsterfte en -ziekte!

Ruim blikveld

Houtsnippen hebben hun ogen pal aan de zijkant van de kop. Dat levert een ruim blikveld op; zonder de kop te draaien kunnen ze hun omgeving in de gaten houden. Doordat de blikvelden van beide ogen recht voor en recht achter slechts weinig overlappen, is diepte zien echter niet hun sterkste kant. Tijdens de trek in onbekend terrein ligt het gevaar van een botsing dan ook op de loer.

Onderzoek

Ook nu nog zijn wij op zoek naar vogelkadavers die voor onderzoek kunnen worden ingezonden. Het gaat dan om complete kadavers van vogels die nog maar kort dood zijn (bij voorkeur korter dan één dag). Vogels die behoren tot de AI-risicosoorten (eenden, zwanen, ganzen, duikers, futen, rallen, steltlopers, meeuwen, sterns, alken, roofvogels en kraaiachtigen) worden door het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad op Aviaire Influenza getest.

Nieuw dit jaar

Nieuw dit jaar is dat een deel hiervan eerst bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht wordt onderzocht op doodsoorzaak en eventuele andere dierziektes. Zo wordt meer kennis vergaard over ziektes die bij verschillende vogelsoorten voorkomen. De inzender van het kadaver ontvangt na afloop van het onderzoek de uitslag.

Dode vogel gevonden?

Heeft u een dode vogel gevonden die geschikt is voor onderzoek, dan ontvangen wij graag uw melding. Op de meldpagina kan worden aangegeven, dat de vogel verzameld is en beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken.

Transport

Het transport naar het laboratorium (Lelystad of Utrecht) wordt door ons verzorgd. Uw inzet levert een grote bijdrage aan het onderzoek naar doodsoorzaken en ziektes bij vogels!

Aanmeldingen

Voor aanmeldingen of vragen kunt u ook contact opnemen met projectcoördinator Roy.Slaterus@sovon.nl (06-49390496) of met het Dutch Wildlife Health Centre (030-2537925).

 

 

 

Seizoenspatroon van meldingen van dode Houtsnippen in Nederland uit onze database.