Honderden Krooneenden, een luxe situatie?

Op dit moment, begin september, verblijven er enkele honderden Krooneenden in ons land.

Afgelopen weken werden er tientallen gezien op verschillende plekken rondom het IJsselmeer, zoals bij de Vijfhoek en in het Naardermeer. Langs de Afsluitdijk en in duingebied Meijendel ging het zelfs om enkele honderden (bron: waarneming.nl).

Luxe situatie
Zulke aantallen waren een kwart eeuw geleden ondenkbaar. De Nederlandse broedpopulatie was toen op een dieptepunt en telde hooguit enkele tientallen paren. Daarna namen de aantallen echter toe  naar meer dan 100 paren sinds de eeuwwisseling. De laatste jaren worden er rond 400 broedparen geteld.

Grootschalige ontwikkeling
Afname en herstel van Krooneenden in Nederland hangen nauw samen met waterverontreiniging en maatregelen om die tegen te gaan. De Krooneend is als echte planteneter afhankelijk van een weelderige onderwatervegetatie. De recente opmars is ook onderdeel van een grootschaliger ontwikkeling. Zo is de Zwitserse trend een duplicaat van de Nederlandse – maar dan in veelvoud. Daar overwinteren tegenwoordig rond 30.000 Krooneenden.

Vinkeveense Plassen
De langst en best bezette broedgebieden in ons land, Vinkeveense Plassen en de Randmeren, zijn ook buiten de broedtijd belangrijk voor  Krooneenden. Op de Vinkeveense Plassen houden Sjoerd Dirksen (“het begon als een leuk projectje voor de vrije tijd”) en medewerkers zich al vele jaren lang bezig met deze soort. Ze ringden 130 Krooneenden om wat te weten te komen over onder andere zwerfgedrag. Hoe dat ringen in zijn werk gaat, lees je in het nummer van Sovon-Nieuws dat later in deze maand verschijnt.

Historische aantallen
De huidige Nederlandse aantallen zijn formidabel, maar nog niet de hoogst bekende. Rond 1965, net voordat watervervuiling daar paal en perk aan stelde, werden op het Veluwemeer tot 1600 Krooneenden geteld. Het is onbekend hoe veel broedparen ons land toen telde.

Index en trend

Aantallen en verspreiding vindt u op de soortpagina van de Krooneend.