Hoge aantallen Reuzensterns geteld

In de afgelopen weken organiseerden we drie slaapplaatstellingen van Reuzensterns.  Dat deden we voor het 10e jaar op rij met als doel: erachter komen hoeveel Reuzensterns er maximaal aanwezig zijn in Nederland. De piek komt ook dit jaar weer dichtbij de 150 vogels.

Zo’n 30 waarnemers trokken er drie avonden op uit om ‘hun’ slaapplaats te tellen. Niet altijd zagen ze Reuzensterns, de eerste telling mislukte deels door het slechte weer, maar op sommige plekken werden hoge aantallen gezien. De Friese IJsselmeerkust kende de grootste slaapplaatsen. Langs de IJsselmondig, Randmeren en in Zuidwest-Nederland bleef het rustig (tabel 1). 

Tabel 1: Aantallen getelde Reuzensterns per regio

Regio
19 augustus
26 augustus 
2 september

Lauwersmeer/Waddenzee
?
51
17

Friese IJsselmeerkust
> 26
84
81

IJsselmonding/Randmeren
0
2
0

Overig
5
6
13

totaal
>31
143
111

 

Piek van bijna 150

De piek van 143 vogels ligt in lijn met de hoogste aantallen die sinds 2013 gezien worden. In 2015 kwam het maximum op 141 vogels (21 augustus). Uit de slaapplaatstellingen blijkt dat de aantallen Reuzensterns toenemen in Nederland. Tot 2012 werden er tussen de tachtig en honderd exemplaren gezien, maar sinds 2012 is het plafond van 100 exemplaren doorbroken. 2013 was het beste jaar tot nu toe met 153 Reuzensterns. Over deze toename verscheen recent een kort artikel in Sovon-Nieuws.

Adult en juveniel

Omdat we nieuwsgierig zijn naar de verhouding van adulte en juveniele Reuzensterns, vroegen we dit jaar voor het eerst om daar goed op te letten. Deze verhouding vertelt namelijk veel over het broedsucces van de sterns, die voornamelijk uit het Oostzeegebied komen. Tellers gaven aan dat het bepalen van de leeftijd toch wel een lastige klus is, meestal vanwege de grote afstand tot de slaapplaats. Een enkeling lukte het om een steekproef te doen. Jacob Bosma (Fr) schreef daar iets interessants over:  ‘Ik heb het idee dat ze in paren of families de slaapplaatsen bezoeken, ze komen vrijwel altijd in kleine groepjes van 1 tot 4 aanvliegen.’

Over de telling

Sinds 2007 coördineert Sovon elke nazomer een drietal slaapplaatstellingen om Reuzensterns te tellen. Vogelaars gaan gelijktijdig in de avondschemer naar gebieden waarvan bekend is dat er wel eens Reuzensterns komen slapen. Dat zijn zandbanken met uitzicht, waarop ze met hun poten in het water kunnen staan terwijl hun buik droog blijft.

Ken je een slaapplaats van Reuzensterns die mogelijk nog niet geteld wordt?