Hoe gaat het met de Velduilen?

Met de veldmuizenuitbraak in grote delen van Europa was 2019 een bijzonder jaar voor broedende Velduilen, ook in Nederland. Wat doen de Velduilen nu? Mogen we nog broedgevallen in Nederland verwachten? Wat laten gezenderde Velduilen zien en zijn er nog muizenuitbraken? Een update.

 

Velduilen in Nederland

Hoewel de veldmuizenstand een fikse knauw kreeg met de uitzonderlijk natte herfst en winter zijn er toch nog Velduilen in Nederland te vinden. Zo worden ze o.a. nog gezien in Noord-Holland en Friesland, hoewel het vooralsnog om roestende uilen lijkt te gaan. Aanwijzingen voor broedgevallen ontbreken nog. In Groningen is dat anders. Daar zijn opvallend veel Velduilen en gedragen ze zich ook territoriaal. Jitty Hakkert (jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl) van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels coördineert de bescherming van velduilennesten in Groningen. Broedverdachte Velduilen buiten Groningen kunnen aan Sovon doorgegeven worden via het speciale mailadres velduil@sovon.nl. Vooral nu het maaien van graslanden begint, is aandacht voor Velduilen van belang! Zie ook wat richtlijnen wat te doen aan bescherming als Velduilen in grasland broeden op de soortpagina van de Velduil.

 

‘Velduil Romke’: Friesland, Afrika, Italië, Balkan, Rusland…

Vorig jaar zenderden medewerkers van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en Sovon een mannetje Velduil bij het Friese dorp Stiens en deze kreeg de naam ‘Romke’. Lang bleef hij bij Stiens en het nabijgelegen Wyns, maar in december trok hij zuidwaarts en dook op in Libië. Vervolgens verbleef hij enige tijd op de grens van Tunesië en Algerije, bivakkeerde enkele weken terug een poos op Sicilië. Half april verliet Romke Sicilië en trok via Zuid-Italië, Albanië, Servië en Bulgarije naar de grens van Roemenië en Oekraïne (https://grauwekiekendief.nl/news_posts/velduil-romke-in-roemenie/). Inmiddels is Romke neergestreken in Zuid-Rusland!

Ook een vrouwtje dat vorig jaar in Spanje werd gezenderd en daar tevens overwinterde, is inmiddels naar het zuiden van Rusland gereisd. Een jonge Velduil die vorig jaar in Spanje een zender kreeg, vertrok al snel naar Soedan en Tsjaad, maar lijkt nu Romke enigszins te volgen door via Libië naar Sicilië te gaan. Ook op weg naar Rusland?

 

Muizenuitbraak in Groot-Brittannië

In delen van Groot-Brittannië is nu sprake van een muizenuitbraak en die werd vroeg ontdekt door de Velduilen. In Schotland werden in april al dusdanig grote jongen in de ‘uplands’ aangetroffen, dat de eerste eieren al in februari gelegd moeten zijn. Ook in Engeland wemelt het op plekken van muizeneters, waaronder Velduilen. Nu maar even afwachten wat 2020 aan Velduilen voor ons in Nederland in petto heeft.

 

Romke Kleefstra

velduil@sovon.nl