Hebben Bijeneters in Nederland een toekomst?

De vestiging van Bijeneters in Nederland gaat langzaam. Weersomstandigheden, die een grote invloed hebben op de aanwezigheid van grote insecten, spelen een grote rol voor de volwassen vogels en nog meer voor hun jongen. In vergelijking met gebieden met een grote populatie Bijeneters zijn de weersomstandigheden in Nederland met zijn zeeklimaat wisselvalliger.

Dankzij klimaatverandering zie je dat er toch steeds vaker Bijeneters in Nederland gaan broeden en dat een verschuiving van hun broedgebieden in noordelijke richting zeer duidelijk waarneembaar is. In deze lezing gaan Hilbert Folkerts en Matthias Koster in op de populatieontwikkeling in Europa en de prooien van de Bijeneters in Nederland. Natuurlijk vertellen ze ook meer over het succesvolle voorjaar van 2015.