Halsbandparkieten in beweging

In het weekend van 21/22 december was er een landelijke slaapplaatstelling van Halsbandparkieten. 18/19 januari volgt nog een tweede telling.

Flinke aantallen
Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat deze telling wordt georganiseerd. Op 16 verschillende slaapplaatsen werden in totaal een dikke 10.000 van deze kleurrijke  kabaalmakers genoteerd. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar.
In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zaten verreweg de meeste parkieten, respectievelijk 4100, 3200 en 1200 vogels. Dit zijn al jaren de steden met de meeste parkieten, maar het is opvallend dat geen van deze steden in de buurt kwam van de maxima die al weer een paar jaar geleden zijn vastgesteld, respectievelijk 5300, 5000 en 1600.

Evenveel maar meer verspreid
Mogelijk kan dit verklaard worden door een veranderd gedrag van de vogels. De parkieten slapen steeds meer verspreid over kleinere slaapplaatsen, wat de kans groter maakt dat er een slaapplaats over het hoofd wordt gezien. Het is ook mogelijk dat de parkieten van buiten de grote steden niet meer naar de stad vliegen om te overnachten.
Deze gedachte wordt ondersteund door een toename op de slaapplaatsen buiten de drie genoemde grote steden. In Haarlem werden voor het eerst meer dan 500 Halsbandparkieten geteld, in Purmerend nemen de aantallen voor het derde opeenvolgende jaar toe (tot meer dan 200), in Leiderdorp blijven tegenwoordig de parkieten overnachten die tot voor kort naar Den Haag vlogen, en in Alphen aan de Rijn werd deze winter voor het eerst een slaapplaats vastgesteld, van maar liefst 200 vogels. Ook Utrecht en Aalsmeer hebben tegenwoordig Halsbandparkieten op slaapplaatsen (200-400).

Welke steden volgen?
Wij denken dat ook in steden als Zaanstad, Zoetermeer, Delft, Dordrecht, Barendrecht, Zwijndrecht of Nieuwegein populaties van Halsbandparkieten dusdanig gegroeid kunnen zijn dat zich slaapplaatsen vormen. Helpt u ons om ze te vinden?  
Het is erg spannend om de parkieten in de schemer te volgen. Slaaptrekrichtingen zijn het meest bruikbaar. Na een of meer “avondjes” (vanaf 16.30 uur) kan het bingo zijn. Ogenschijnlijk zijn ze weinig kritisch in de keuze voor de slaapplek, maar opvallend veel slaapplaatsen zijn gelegen in bomenrijen langs water met redelijk wat kunstlicht. Als u een aanvulling heeft of wilt weten of een slaapplaats al bij ons bekend is, neem dan contact op met Olaf Klaassen