Grote Zilverreigers geringd

Op 10 juni werden 8 jonge Grote Zilverreigers geringd in de kolonie langs het Volkerakmeer. Districtscoördinator Roland-Jan Buijs en Dirk van Straalen bezochten de broedplek om de jongen te voorzien van witte pootringen met twee zwarte inscripties. De reigers broeden er sinds 2014 in dicht struikgewas, samen met Blauwe Reigers, Aalscholvers, Kleine Zilverreigers en Lepelaars.

De kolonie Grote Zilverreigers werd in 2014 ontdekt langs het Volkerakmeer. In dat jaar werden er 6-8 nesten gezien op de Krammersche Slikken. Het jaar erna groeide het aantal nesten naar 14. Voor Dirk van Straalen, die ieder jaar een oogje in het zeil houdt, was dit de aanleiding om een ringactie op touw te zetten met ringers Roland-Jan Buijs, Sander Lilipaly en Ronald in ’t Veld. Zowel de broed- als winterpopulatie van Grote Zilverreigers in ons land groeit namelijk sterk. Maar waar onze broedvogels na de broedperiode uithangen is niet bekend. Door ze te ringen zijn de vogels individueel te volgen.  

Let op ringen

De 8 jonge reigers werden voorzien van een witte pootring met twee zwarte letters. Let dus vanaf nu extra goed op de poten van Grote Zilverreigers. Heb je een geringde vogel in afgelezen, meld deze dan via CR-birding bij het juiste project.

Bij Sovon zijn Olaf Klaassen en Jan Kramer bezig om de ringmeldingen van buitenlandse Grote Zilverreigers op een rij te zetten voor een artikel. Daarmee willen ze een beeld krijgen van de herkomstregio’s van al die zilverreigers die bij ons overwinteren. Heb je een ring afgelezen, dan wordt een extra mailtje naar Jan Kramer op prijs gesteld.