Grote Zilverreiger in Europa en Nederland

In de meest recente British Birds staat een uitgebreid artikel over de status van de Grote Zilverreiger in Europa. Hieraan leverde ook Sovon een bijdrage.

De soort is, zoals bekend, in recente tijden sterk toegenomen. De Europese broedpopulatie omvatte begin 20e eeuw maar enkele honderden paren, maar aan het eind van de eeuw vele duizenden. De toename kwam vanaf het laatste kwart van de eeuw in een stroomversnelling.

De toename wordt toegeschreven aan effecten van bescherming, habitatverbetering en klimaatopwarming. Inmiddels hebben zich vanuit Oost- en Zuid-Europa broedpopulaties tot in West- en Noord-Europa gevestigd. Ook overwintert de soort hier tegenwoordig in aanzienlijke aantallen.

De bijzondere betekenis van Nederland binnen West-Europa komt in het artikel duidelijk naar voren. De Grote Zilverreiger nestelt bij ons vanaf 1978 in aantallen tot zo'n 170 broedparen; in de winter vertoeven er 2300-2800 exemplaren in ons land. Ter vergelijking: in Engeland, Belgie en Duitsland zijn de eerste (geslaagde) broedpogingen pas in 2012 vastgesteld. De aantallen overwinteraars bedroegen max. 34 (Engeland), 250-300 (Belgie) en 1000-3000 (Duitsland).