Grote Zilverreiger en Aalscholver

Afgelopen weekend is de telperiode gestart van de eerste slaapplaatstelling van dit seizoen van Grote Zilverreigers en Aalscholvers. De voorkeursdatum is een week later, op 24 oktober. Het belooft wederom een telling te worden met topaantallen Grote Zilverreigers. Reeds uitgevoerde tellingen dit najaar (aanvullend, altijd welkom!) laten zien dat in Noord-Nederland op meerdere slaapplaatsen al 100-160 vogels overnachtten.

 

Monitoring middels slaapplaatstellingen

Met de slaapplaatstellingen hebben we een prachtig instrument om de landelijke- en gebiedstotalen te volgen, en het mooie is dat we dat al doen vanaf het begin van de opmars (2004/05). De aantallen overwinteraars nemen jaarlijks toe met vorig seizoen een ongekende uitschieter van naar schatting 8900 vogels! In een recente Sovon-Nieuws (pag. 8) wordt dat seizoen nog eens uitgelicht.

 

Samen met Aalscholvers

Vanaf 2013 hebben we de tellingen van Grote Zilverreigers en Aalscholvers gecombineerd. Dat was niet zonder reden. Deze twee soorten blijken vaak dezelfde slaapplaatsen te gebruiken en er is overlap in de piekperiodes van beide soorten. Als het niet lukt om beide soorten gelijktijdig te tellen, is het een optie om de Aalscholvers een dag later ’s ochtends nog een keer te doen. Ze vliegen dan meestal in overzichtelijke groepjes uit.

 

Telperiode

De voorkeursdatum is 24 oktober, maar de twee weken durende telperiode start komend weekend (17 okt t/m 1 nov). Het loont de moeite om vanaf komend weekend al een proeftelling te doen, want de ervaring leert dat de vogels in oktober minder honkvast zijn en op onverwachte plekken kunnen zitten (wel vaak in de buurt van bestaande slaapplaatsen).

 

Start uiterlijk een half uur voor zonsondergang, dit weekend is dat rond 18.15 uur, volgend weekend 18.00 uur (op zondag 17.00 uur). Een fijne telling gewenst en we zien jullie resultaten graag tegemoet!