Grauwe Vliegenvanger nu als broedvogel binnenslepen

Eind juli is het behoorlijk stil geworden in het bos. De massale zang is stilgevallen en veel vogelsoorten hebben hun broedseizoen al achter de rug.

Niet echter de Grauwe Vliegenvanger. De raspende roepjes vallen op in het verder nogal stille bos. Een prima tijd dus om de soort, als dat nog nodig is, vast te stellen voor de Vogelatlas. 

Late broeder
Grauwe Vliegenvangers arriveren pas in mei. In die periode valt hun aanwezigheid weinig op. De zachte zang en roepjes verdrinken bijna in het koor van andere zangvogels. Grauwe Vliegenvangers hebben echter een broedseizoen dat lang aanhoudt. Eind juli kunnen ze bezig zijn met de verzorging van tweede broedsels of vervolglegsels. Ze zijn nu beter waarneembaar dan eerder in het seizoen. Zowel door gedrag (rechtop zittend in een boom of op een paaltje, van daaruit jaagvluchtjes makend) als geluid (verschillende geluiden, vaak eindigend met een tikje).

Waarnemingen doorgeven
Doordat ze eerder in het seizoen weinig opvallen, en broedvogeltellers in juli vaak het seizoen voor gesloten verklaren, worden Grauwe Vliegenvangers wel eens over het hoofd gezien. Waarnemingen, zeker als het om vogels met jongen gaat of met voer in de bek, kunnen waardevolle aanvullingen zijn voor de Vogelatlas (kijk hier voor voorlopige verspreidingskaart). Ze kunnen worden ingevoerd op de boest-pagina. Als je ze via Waarneming.nl invoert, vul dan onder Gedrag precies in wat is waargenomen (bijv. transport van voedsel en/of ontlasting; pas uitgevlogen jongen; nestindicatief gedrag), dat vergroot de gebruiksmogelijkheden van de waarneming enorm.

Wel kritisch blijven
Niet ieder piepje wordt door een Grauwe Vliegenvanger gemaakt. Uitgevlogen jonge Boomkruipers, Winterkoningen, Roodborsten en andere soorten kunnen geluiden maken die bedrieglijke gelijkenis vertonen. Altijd even checken dus.