Grauwe Klauwier had opnieuw een topjaar in Twente

De Grauwe Klauwier had in 2023 een topjaar in Twente met minstens 67 territoria. Dit was een verbetering met 10 territoria ten opzichte van het vorige topjaar 2022.

Grauwe Klauwier
Een roepende Grauwe Klauwier. | Foto: Harvey van Diek

Opnieuw zaten de meeste paartjes (40) in heide- en hoogveengebieden: Bergvennen 1, Engbertsdijksvenen 14, Aamsveen 2, Haaksbergerveen 2, Manderheide 1, Wierdense veld 4, Witte veen 2, Buurserzand 1, Springendal 2, Borkeld 3, Roderveld 4, Beuninger achterveld 1 en Punthuizen 4 terr. In ZO-Twente werd in 2023 geen BMP-onderzoek uitgevoerd en het lijkt erop dat in het Aamsveen, Buurserzand, Witte veen en Haaksbergerveen territoria aan de aandacht zijn ontsnapt. In tegenstelling tot andere goed onderzochte veengebieden stegen de aantallen hier namelijk niet. 

De overige 27 territoria zaten in cultuurland en met name in de gemeente Losser. Rond de Engbertsdijksvenen werden ook twee paartjes in cultuurland gevonden. Het kan niet anders of er zijn buiten de gemeente Losser wel enkele territoria in het cultuurland gemist.

Op plekken met geschikt habitat (struweel met bramen) kunnen clusters van wel 4-8 paar dicht bij elkaar voorkomen. Deze situaties vinden we in de randen van veengebieden of daar waar voormalige agrarische gronden zijn ingericht als nieuwe natuur en worden verschraald.

Op basis van vermoedelijk gemiste aantallen in enkele veengebieden en in cultuurland schat ik de omvang van de Twentse populatie op 70-90 territoria. Dit is ongekend hoog en het zou mij niet verbazen als deze de komende jaren blijft stijgen en boven de 100 uit gaat komen! De toename in Twente past in de landelijke ontwikkeling en dit zal te maken hebben met de warme zomers van de laatste jaren.

Om het aantal Grauwe Klauwieren beter te volgen heb ik enkele verzoeken voor alle waarnemers:

  • Let in situaties waar paartjes geclusterd voorkomen op uitsluitende vogels. Speur zitposten goed af en check bij ontdekking van een nieuwe vogel of de vorige vogel(s) nog op de oude plaats zit(ten),
  • Gebruik bij invoer in waarneming.nl niet de activiteiten ter plaatse of roepend maar activiteiten waar een broedcode achter zit, zoals baltsend/zingend, baltsend paar, paar in broedbiotoop, transport voedsel of waarschijnlijke nestplaats
 

Door: Peter van den Akker | DC Twente | lsb.twente@sovon.nl

Aantallen van de Grauwe Klauwier in Twente
Aantalsontwikkeling van de Grauwe Klauwier in Twente