Grauwe Klauwier en zomerweer

Het Jaar van de Klauwieren is alweer even achter de rug en momenteel zijn we de binnengekomen gegevens aan het analyseren. In afwachting daarop verscheen onlangs in het Britse tijdschrift Bird Study (2013 nr. 1, p. 1-10) al een uitwerking van de invloed van zomerweer op het broedsucces van Deense en Nederlandse Grauwe Klauwieren. Alle gegevens zijn verzameld door Stichting Bargerveen.

In beide populaties, gelegen aan de noordwestrand van de Europese verspreiding, vliegen meer jongen uit als het in juli zonnig, warm en droog is (zo’n 3 jongen per paar) dan wanneer het regenachtig en koud is (minder dan 2,5 jongen per paar).  Volgens de onderzoekers komt dit doordat goed zomerweer resulteert in grotere aantallen insecten en dus een beter voedselaanbod. Bovendien zullen de klauwieren minder tijd met foerageren kwijt zijn, waardoor ze hun nest beter tegen predatoren kunnen beschermen. Lokale effecten (waaronder terreinbeheer) en de situatie tijdens de trek en overwintering spelen overigens eveneens een rol bij het broedsucces.

De voorspelde tendens naar warmere zomers is in theorie gunstig voor klauwieren. Omdat de temperatuurstijging gepaard zal gaan met extremere weersomstandigheden (waaronder gepiekte en intense regenval) is het de vraag in hoeverre dit nog roet in het eten gaat gooien.

Contact: Marten Geertsma, Stichting Bargerveen (m.geertsma@science.ru.nl)