Golfje Grote Lijsters (aan de kust)

De Grote Lijsters is gewoonlijk niet een opvallende doortrekker. Op de trektelposten zijn de waarnemers doorgaans al met enkele tientallen op een ochtend tevreden. Een heel enkele keer gaat het er harder aan toe.

Dit was ook afgelopen week het geval, althans langs de Hollandse Kust. Op telposten in Den Haag (103 ex.), Berkheide (179) en de Kennemerduinen (320) werden op 8 maart opvallende aantallen gezien. De telposten in het binnenland kregen van deze stroom weinig mee. De uurgemiddelden, berekend over heel Nederland, waren een stuk hoger dan vorig jaar. http://bit.ly/10kZ1cK

De doortrekgolf staat ongetwijfeld in verband met de plotselinge, spectaculaire weersverbetering na een periode met tegenwinden. De zuidoostenwind (waardoor stuwing langs de kust plaatsvindt) zal eveneens hebben bijgedragen.

Bij een vergelijkbare trekgolf Grote Lijsters, half maart 1986 (aan het eind van een lange vorstperiode), werd vooral het oosten van het land aangedaan.