Golf Kraanvogels over ons land

Het kan bijna niet op deze winter met de hoge temperaturen. Met een zuidelijke wind en een zonnetje was het op 24 februari heerlijk buiten toeven. Veel vogels in voorjaarsstemming.

En zo dachten de Kraanvogels er blijkbaar ook over. Er werden vette aantallen gezien. De trektelposten noteerden er ruim 12.000, waarvan een kwart over de Groote Peel. Bijzonderder was dat de vogels ook betrekkelijk westelijk werden gezien, tot in Midden-Nederland. Aantallen van 508 ex. over de Maarnsche Berg en 1391 over de Bennekomse Hooilanden zijn voor die omgeving uitzonderlijk. Ook de losse meldingen via Waarneming.nl demonsteren dit: de westgrens van het gebied waar behoorlijk wat Kraanvogels werden gezien loopt ongeveer van de Biesbosch naar Zwolle. De drie noordelijke provincies bleven echter grotendeels buiten schot.

De trekgolf kondigde zich op 23 februari aan toen tienduizenden Kraanvogels Spanje verlieten. Ze vlogen blijkbaar deels gedurende de nacht door (massale trek in regio Parijs) en op 24 februari passeerden er minimaal 90.000 Frankrijk - en dat lijkt een conservatieve schatting. Op de bekende pleisterplaats Lac du Der verbleven voorzover bekend geen enorme aantallen. Voor wie de Franse taal machtig is, valt er het nodige te lezen op verschillende websites.