Goed Papegaaiduikernieuws

Een telling van nestelende Papegaaiduikers op de Farneilanden vanaf mei dit jaar leverde 40.000 paar op. En dat is goed nieuws voor deze kolonie.

Vrees

Begin dit jaar spoelden er veel dode Papegaaiduikers aan op de kusten van Noord-oost Engeland en Schotland. Deskundigen vreesden toen dat de weersomstandigheden en het tekort aan voedsel grote gevolgen zouden hebben voor de populatie.

Opluchting

De laatste grote telling vond plaats in 2008. De 40.000 paren die nu gevonden werden, betekenen een toename van 8% ten opzichte van die telling. Dat is een opluchting na het onderlopen van de broedholtes vorig jaar en de daaropvolgende strenge winter. Er treedt dus een snel herstel op van de populatie, maar het zal nog wel een tijd duren voor de aantallen van 2003 -55.674 paar- weer bereikt worden.

Farn

De Farn-eilanden is een groep van 8 eilanden voor de kust van Northumberland, Noord-oost Engeland, die beheerd worden door de National Trust. Er zijn naast Papegaaiduikers ook kolonies van o.a. Alken en Zeekoeten.