Goed jaar voor Zwarte Ooievaar?

Augustus is dé maand om Zwarte Ooievaars in ons land te zien. Er zijn er al heel wat gemeld, met af en toe mooie groepen.

De trektellers zagen er de afgelopen vijf jaren 80-150 per jaar, waarvan verreweg de meeste in augustus en begin september. Met 98 ex. op de lijst tot nu toe (12 augustus) ziet het er voor dit jaar goed uit (vergelijk bijvoorbeeld het seizoenspatroon met dat van 2010). Er werden enkele malen fraaie groepen gezien, met name in Limburg, zoals 13 ex. op 7 augustus over telpost Aan de Majoor in Koningsbosch en 12 over telpost Loozerheide-Weert op 9 augustus. Het record is trouwens 17 ex. op 13 september 2013 over de Groote Peel.

Variabele herkomst
Er worden relatief veel (nestjonge) Zwarte Ooievaars in Europa geringd. Sommige jonge vogels zijn bijna bizar tam (kijk eens op de fotogalerij van waarneming.nl). En als dat niet zo is, zijn ringen met de uitstekende telescopen van tegenwoordig onder gunstige omstandigheden vaak wel af te lezen. Ringaflezingen tonen aan dat we in de nazomer vogels kunnen verwachten uit Oost- en Midden-Europa, maar ook uit België. Met een beetje googlen op internet vind je een keur aan artikelen over de trek, deels gebaseerd op onderzoek via satellietzenders.

Florerende broedvogel
De Zwarte Ooievaar doet het de afgelopen tientallen jaren goed in verschillende landen. Dat verklaart een deel van de toegenomen aantallen in ons land. Wat voor ons extra interessant is: hij breidt zich richting Nederland uit. In de aan ons land grenzende Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen dijt de verspreiding uit naar het westen. De populatie in Wallonië (België) is eveneens fors gegroeid. Lees hierover in een artikel in Sovon-Nieuws uit 2013.

Toekomstige broedvogel?
We worden langzamerhand vanuit het oosten en zuiden genaderd door Zwarte Ooievaars...gaat dat wat moois geven? Het zou zomaar kunnen. Want terwijl we altijd dachten te maken te hebben met een schuwe broedvogel, blijkt de Zwarte Ooievaar zich in het buitenland soms te vestigen in bossen die bepaald niet vrij van recreanten zijn. Er zijn in Nederland volwassen Zwarte Ooievaars gezien in juni in uitgestrekte loofbossen met veel poelen en natte bosranden. Een broedgeval binnen enkele jaren zou niet uit de lucht komen vallen.